Thông tin công ty
Tên công ty: Công Ty Cp Tập Đoàn Hà Đô
Mã số thuế: đang cập nhật Khu vực: Hà Nội
Quy mô: đang cập nhật Vốn điều lệ: đang cập nhật
Lĩnh vực: đầu tư phát triển

Tin tuyển dụng
Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu công việc

Phó Trưởng Phòng Đầu Tư - Kinh Doanh

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá thị trường về Bất động sản, năng lượng tái tạo, rà soát các báo cáo nghiên cứu trình Ban Điều hành, Hội đồng quản trị.- Đề xuất ý tưởng/ phương án đầu tư và phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư, các phương án ... * Học vấn: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc sư, Luật (Kinh tế, ...) có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Đầu tư, phát triển dự án mới- Có 05 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản xuất kinh ...

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ; Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm; Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;- Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo.- Xây dựng kế hoạch nhân ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động hoặc Luật.- Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu tư Bất động sản, sản xuất kinh doanh Bất động sản;- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt ...

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Làm Việc Tại Thủ Đô Viêng Chăn - Lào)

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;- Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu tư, xây dựng và đề xuất các phương án đầu tư, các phương án liên doanh liên kết…- Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định ... - Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật Xây dựng, Luật đầu tư, ...- Đã từng làm việc tại các đơn vị: Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.- Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, ...

Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Con - Tập Đoàn Hà Đô

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

* Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty;-  Tổ chức bộ máy, mô tả công việc, tiêu chuẩn cán bộ, bố trí cán bộ, quản lý điều hành chuyển giao thương hiệu (kỹ năng và kiến thức tiến hành giải quyết công việc hiệu quả khoa học) cho ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........ Có chứng chỉ môi giới, kinh doanh Bất động sản.- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị Đầu tư Xây dựng và kinh doanh Bất động sản, Sàn Giao dịch Bất động sản.- ...

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

20 - 30 triệu
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Quản lý công tác quy hoạch, thiết kế; Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán các dự án;- Tìm kiếm, lựa chọn nhà thầu, đàm phán hợp đồng;- Quản lý công tác thi công, thực hiện dự án và kỹ thuật thi công, công nghệ thi ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ: - Tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Xây dựng Hà Nội, ĐH Kiến trúc khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;- Đã từng giữ vị trí quản lý từ phó phòng Kỹ thuật, phó ban QLDA tại các công ty kinh doanh bất động sản, công ty thi công xây dựng, công ty ...

Phó Trưởng Phòng Đầu Tư Công Ty Con - Tập Đoàn Hà Đô

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

* Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty:- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý điều hành về công tác pháp lý thủ tục chuẩn bị đầu tư từ giai đoạn thủ tục đầu tư ban đầu cho đến khi chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:- Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, Kiến trúc sư, Luật, ........ Có chứng chỉ môi giới, kinh doanh Bất động sản.- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị Đầu tư Xây dựng và kinh doanh Bất động ...

Phó Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Con

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Giúp việc cho Trưởng phòng kiện toàn quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác Quản trị nhân sự: Sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn cán bộ, phân công nhiệm vụ…phù hợp yêu cầu thực tiễn phát triển của Công ty.- Xây dựng chiến lược kế hoạch nhân sự, kế hoạch tiền ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động.- Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu tư Bất động sản, sản xuất kinh doanh Bất động sản;- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát* Kỹ ...

Chuyên Viên Kế Toán

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

* Công tác Kế toán:- Tổ chức thực hiện, quản lý và hướng dẫn toàn bộ hoạt động công tác tài chính kế toán thống kê thuế của Công ty theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định, điều lệ Tập đoàn Hà Đô.- Xây dựng kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm, báo cáo định kỳ ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ: - Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành Kế toán. Có các chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành đang đảm nhận.Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị về Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh Bất Động sản.* Kỹ năng chuyên môn:- Tính toán, tổng ...

Chuyên Viên Đầu Tư (Chuyên Thủ Tục Pháp Lý Dự Án Đầu Tư Bất Động ...

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản và các dự án Đầu tư năng lượng khác;- Trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành các thủ tục pháp lý liên quan đến các Dự án đầu tư, và các ... * Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ: - Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành: Kinh tế Xây dưng, Kỹ sư Xây dựng, Luật (Kinh tế, ...);- Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản xuất kinh doanh Bất động sản;-  Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát* ...

Kỹ Sư Trắc Đạc (Ưu Tiên Đã Làm Các Dự Án Điện Gió, Mặt Trời)

Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/05/2022

  Chi tiết

- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tọa độ ranh giới đất, cao độ, hiện trạng của dự án,..bàn giao, giám sát thi công và nghiệm thu các Nhà thầu. Giám sát các hạng mục theo phân công của Trưởng/Phó phòng, Ban; Tham gia C/tác GPMB.- Quản lý thiết kế, thi công các hạng mục hạ tầng; kè suối; ... * Học vấn:- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Trắc đạc, địa chính các Trường ĐH Mỏ địa chất, Tài nguyên và môi trường;- Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, thi công Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp;- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát* ...
Tuyển dụng hết hạn
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS

Không có tuyển dụng nào hết hạn!

iJOBS.vn - Mạng xã hội tuyển dụng hàng đầu

Copyright © Công Ty TNHH SIRIUS GROUP -  Trụ sở: 254A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

MST: 0314772007  -  Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh  -  Điện thoại: (028) 3636 9120 - Hotline: 0879 411 511 Email: info@ijobs.vn