Kế Toán

Mã hồ sơ: 183876
Họ tên: Mai Thị Huyền
Giới tính: Nữ Ngày sinh: 06/02/1987 (37 tuổi)
Hôn nhân: Đã kết hôn Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ: Số 10 ngõ 1277/68 đường giải phóng
Đăng nhập tài khoản NHÀ TUYỂN DỤNG để xem thông tin liên lạc/mời ứng viên ứng tuyển. Hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản

Mô tả hồ sơ

Ngành nghề Tài chính / Kế toán / Bảo hiểm » Kế toán / Kiểm toán
Vị trí Kế Toán
Nơi làm việc Hà Nội - Quận Hoàng Mai
Hình thức làm việc Dài hạn
Mức lương mong muốn 7 - 10 triệu
Kinh nghiệm 5 năm Cập nhật 16/09/2020

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm việc lâu dài và ổn định


Kỹ năng bản thân

Tốt

Ngoại ngữ:

Bình thường

Kỹ năng tin học:

Tốt


Học vấn bằng cấp

9/2010 - 9/2012

Cao đẳng

Nơi đào tạo: Kinh tế kỹ thuật hoà Bình

Chuyên nghành: Kế toán Doanh nghiệp

Kết quả: Trung Bình


Kinh nghiệm làm việc

(5 năm)
4/2014 - 3/ 2020

Nhân viên

Công ty: CTY CP LAMER

Mô tả công việc:

Mô tả công việc:

- Làm kế toán bán hàng , công nợ , kt kho ,kt nội bộ  
-Hàng ngày xuất hàng ra cửa hàng  
-Hàng ngày chốt bưu và bil của cửa hàng để lên công nợ và tiền thanh toán của cửa hàng  
-Hàng ngày cập nhập thông tin của khách hàng ,kiểm tra số lượng của từng sản phẩm lấy đó làm căn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng 
-Cuối ngày vào bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị bán hàng và TGGT trong ngày  
-Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng , thuế GGTT đầu ra của từng nhóm hàng, từng hóa đơn bán hàng , 
-Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tieu thụ đồng thời phân bổ phí thua mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng 
-Kiểm tra đôn đốc và thu hồi tiền bán hàng của các cửa hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng nô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình trạng nợ của cửa hàng  
-Tâp hợp các khoản phí bán hàng thực tế phát sinh và két chuyển làm căn cứ để xá định kinh doanh  
-Cuối ngày báo cáo mặt hàng hết ,mặt hàng còn để đói chiếu với thủ kho để có kế hoạch nhập hàng  
-Cuối tháng báo cáo công nợ khách hàng cho giám đốc  
-Cuối ngày tổng kết hàng tồn kho xem mã nào hết báo cáo với giám đốc để có kế hoạch tái sản xuất, và mã hàng nào nhiều đẻ báo với trưởng phòng kinh doanh có kế hoạch bán hàng  
-Cuối tuần tổng kết xuất- nhập -tồn kho cho quản lý để lên kế hoạch sản xuất trong tháng mới 
-Cuối tháng lên kế hoạch kiểm kê kho và các cửa hàng  
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho 
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí. 
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày. 
-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách - Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng. 
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. 
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho. 
- Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. 
- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. 
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ  
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất 
-Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên 

-Cuối tháng chốt công nợ báo bên khách hàng để thanh toán công nợ , và làm ccong nợ đối với nhà gia công , công nợ đối với khách hàng và siêu thị .
Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng khách hang , thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán -Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ , tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu. 
- Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian t

11/2012 - 2/ 2014

Nhân viên

Công ty: Công ty TNHH PHÚ THỊNH

Mô tả công việc:

Mô tả công việc:

- Làm kế toán bán hàng , công nợ , kt kho ,kt nội bộ  
-Hàng ngày xuất hàng ra cửa hàng  
-Hàng ngày chốt bưu và bil của cửa hàng để lên công nợ và tiền thanh toán của cửa hàng  
-Hàng ngày cập nhập thông tin của khách hàng ,kiểm tra số lượng của từng sản phẩm lấy đó làm căn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng 
-Cuối ngày vào bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị bán hàng và TGGT trong ngày  
-Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng , thuế GGTT đầu ra của từng nhóm hàng, từng hóa đơn bán hàng , 
-Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tieu thụ đồng thời phân bổ phí thua mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng 
-Kiểm tra đôn đốc và thu hồi tiền bán hàng của các cửa hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng nô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình trạng nợ của cửa hàng  
-Tâp hợp các khoản phí bán hàng thực tế phát sinh và két chuyển làm căn cứ để xá định kinh doanh  
-Cuối ngày báo cáo mặt hàng hết ,mặt hàng còn để đói chiếu với thủ kho để có kế hoạch nhập hàng  
-Cuối tháng báo cáo công nợ khách hàng cho giám đốc  
-Cuối ngày tổng kết hàng tồn kho xem mã nào hết báo cáo với giám đốc để có kế hoạch tái sản xuất, và mã hàng nào nhiều đẻ báo với trưởng phòng kinh doanh có kế hoạch bán hàng  
-Cuối tuần tổng kết xuất- nhập -tồn kho cho quản lý để lên kế hoạch sản xuất trong tháng mới 
-Cuối tháng lên kế hoạch kiểm kê kho và các cửa hàng  
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho 
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí. 
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày. 
-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách - Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng. 
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. 
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho. 
- Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. 
- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. 
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ  
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất 
-Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên 

-Cuối tháng chốt công nợ báo bên khách hàng để thanh toán công nợ , và làm ccong nợ đối với nhà gia công , công nợ đối với khách hàng và siêu thị .
Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng khách hang , thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán -Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ , tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu. 
- Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian t


Đăng nhập tài khoản NHÀ TUYỂN DỤNG để xem thông tin liên lạc/mời ứng viên ứng tuyển. Hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản

iJOBS.vn - Mạng xã hội tuyển dụng hàng đầu

Copyright © Công Ty TNHH ISIRIUS VINA -  Trụ sở: C08 Cao Thị Chính , phường Phú Thuận , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0314772007  -  Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh  -  Điện thoại: (028) 3636 9120 - Email: info@ijobs.vn