Kế Toán Trưởng

Mã hồ sơ: 183966
Họ tên: Nguyễn Thị Dung
Giới tính: Nữ Ngày sinh: 22/02/1982 (42 tuổi)
Hôn nhân: Đã kết hôn Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ: Trân Tảo - Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội
Đăng nhập tài khoản NHÀ TUYỂN DỤNG để xem thông tin liên lạc/mời ứng viên ứng tuyển. Hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản

Mô tả hồ sơ

Ngành nghề Tài chính / Kế toán / Bảo hiểm » Kế toán / Kiểm toán
Vị trí Kế Toán Trưởng
Nơi làm việc Hà Nội
Hình thức làm việc Dài hạn
Mức lương mong muốn 25 - 30 triệu
Kinh nghiệm 15 năm Cập nhật 21/09/2020

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để có cơ hội cống hiến bản thân tốt


Kỹ năng bản thân

Kỹ năng tổ chức

 Kỹ năng giao tiếp

 Kỹ năng làm việc theo nhóm

 Kỹ năng lãnh đạo

 Giải quyết vấn đề

 Lập kế hoạch

 Quản lý thời gian hiệu quả

 Dễ dàng thích nghi với môi trường mới

 Tư duy sáng tạo

 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Kỹ năng tin học:

Thạo tin học văn phòng, kế toán máy


Học vấn bằng cấp

9/2003 - 8/2007

Cử nhân kế toán

Nơi đào tạo: Học Viện Tài Chính

Chuyên nghành: Kế toán

Kết quả: Trung Bình


Kinh nghiệm làm việc

(15 năm)
5/2013 - 9/ 2020

Kế toán trưởng

Công ty: Công ty TNHH Nam Sơn

Mô tả công việc:

2. Công ty TNHH Nam Sơn từ (T05/2013 – T09/2020)

- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu.

- Nhân sự hơn 300 người, quản lý nhân sự phòng kế toán 4 người

Chức danh: kế toán trưởng

Công việc cụ thể:

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kế.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.

- Tổ chức, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có kiểm soát.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.

- Thức hiện kế hoạch đào tạo, bối dưỡng, nâng cao trình độ và đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên trực thuộc Phòng Tài Chính Kế Toán.

- Phụ trách các hồ sơ vay vốn ngân hàng.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án Kinh doanh trình Ngân hàng khi có yêu cầu.

- Tham mưu giúp Ban Giám Đốc Công ty thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính theo quy định, điều lệ của Công ty.

- Tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.

- Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp…

- Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Ban Giám Đốc, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong doanh nghiệp trình Ban Giám Đốc ban hành.

- Chịu trách nhiệm về các báo cáo định kì trước BGĐ như: Bảng cân đối tài khoản, công nợ, lưu chuyển tiền tệ, nguồn vốn, thuế, tồn kho, chi phí, doanh thu.

- Lập dự trù tài chính (doanh thu, chi phí, nguồn vốn) hàng năm cho toàn bộ công ty.

- Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty tại từng thời điểm.

- Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho ban lãnh đạo đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.

- Cùng với Kế toán Thuế lập báo cáo tài chính thuế, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm, đại diện cho công ty làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thiết lập đầy đủ, kiểm tra và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và tham gia hoàn thuế, quyết toán thuế cho công ty.

- Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc. tùy theo tình hình thực tế công việc.

 

9/2007 - 4/ 2013

Kế toán thanh toán, Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp

Công ty: Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Mô tả công việc:

1. Công ty TNHH Babeeni Việt Nam (T09/2007 – T04/2013)

 Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc trẻ em

 

Chức danh: kế toán thanh toán từ (T09/2007 – T10/2008)

- Thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng; hồ sơ giải ngân; Theo dõi công nợ giải ngân (đáo hạn, nợ vay, phí,...) mở LC, làm hợp đồng bảo lãnh.

- Thực hiện giao dịch với Ngân hàng làm các ủy nhiệm chi, rút tiền, thanh toán công nợ qua ngân hàng

- Chiu trách nhiệm đối chiếu số liệu giao dịch, sổ kế toán, sổ phụ ngân hàng, tính chính xác của sổ kế toán chi tiết, tổng hợp của phần hành kế toán trên phần mềm.

- Lập bảng chấm công, bảng lương nhân viên, hạch toán tiền lương và các khoản theo lương.

- Làm các thủ tục tăng giảm bảo hiểm, đối chiếu báo hiểm hàng tháng.

- Kiểm tra các bộ yêu cầu thanh toán của các phòng ban sau đó làm phiếu thu chi nội bộ

- Theo dõi và đối chiếu công nợ định kỳ, lên kế hoạch thu chi công nợ, làm hồ sơ thanh toán với khách hàng, đôn đốc việc thu hồi công nợ.

 

Chức danh: kế toán thuế từ (T11/2008 – T03/2011)

- Cập nhật các chứng từ hàng hóa mua vào bán ra, chứng từ thu chi, chứng từ ngân hàng, chứng từ nhập xuất hàng hóa.

- Lập các báo cáo thuế GTGT hàng kỳ, báo cáo thuế TNDN, thuế TNCN hàng kỳ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

- Lập báo cáo quyết toán năm về thuế TNDN, thuế TNCN

- Lập báo cáo tài chính kịp thời theo quy định

- Làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và tham gia hoàn thuế .

- Tham gia giải trình số liệu, quyết toán thuế với Cơ quan thuế.

- In ấn, hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán cho công ty.

 

Chức danh: kế toán tổng hợp từ (T04/2011 – T04/2013)

- Kiểm soát, theo dõi tình hình công nợ lên kế hoạch thanh toán cho các bên đối tác

- Kiểm tra, kiểm soát, duyệt toàn bộ chi phí phát sinh trong Công ty

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu kế toán trong các báo cáo kế toán chi tiết theo yêu cầu của kế toán trưởng do kế toán bộ phận lập.

- Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty như báo cáo về ngân sách, báo cáo dòng tiền tại các tài khoản ngân hàng.

- Theo dõi và báo cáo thu chi hằng ngày cho Trưởng phòng và Giám đốc, nắm bắt các hoạt động thu/chi của Công ty để lên kế hoạch tài chính, dòng tiền của công ty.

- Lập báo cáo chi phí theo khoản mục

- Thực hiện các công việc về đăng ký, thông báo với Sở kế hoạch đầu tư

- Lập bảng tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ

- Lập bảng tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban giám đốc.

- Kiểm tra các hợp đồng mua vào và bán ra.

- Quản lý hệ thống chứng từ, luân chuyển chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch kinh doanh năm (mua hàng – tồn kho – Doanh số - lợi nhuận) để trình ban giám đốc phê duyệt kế hoạch cho năm sau.

- Hướng dẫn cách tính lương cho toàn bộ nhân viên Công ty. Kiểm tra lương hàng tháng và tiến hành chi trả lương cho nhân viên. Hạch toán lương trong hệ thống phần mềm.

- Rà soát, kiểm tra toàn bộ sổ sách trong năm của Công ty để thực hiện lên kế hoạch quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 - Chịu trách nhiệm toàn bộ về hạch toán kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quản lý Doanh số - tồn kho – Công nợ.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc lên các sổ kế toán tổng hợp theo quy định, đảm bảo đúng thời hạn. Kiểm tra, kiểm soát các tài khoản hàng tháng để gửi báo cáo lên ban giám đốc.

- Kiểm soát các loại Báo cáo thuế định kỳ và báo cáo tài chính thuế theo Quy định của Tổng cục thuế và thay mặt kế toán trưởng giao dịch với cơ quan thuế.

- Phân công, kiểm tra, kiểm soát công việc của các kế toán viên trong phòng, giao nhiệm vụ công việc, cách thức làm việc cũng như đề ra kết quả công việc cần đạt được của bộ máy kế toán theo từng tháng..

- Phối hợp cùng với các bộ phận khác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ của công ty hàng năm.


Đăng nhập tài khoản NHÀ TUYỂN DỤNG để xem thông tin liên lạc/mời ứng viên ứng tuyển. Hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản

iJOBS.vn - Mạng xã hội tuyển dụng hàng đầu

Copyright © Công Ty TNHH ISIRIUS VINA -  Trụ sở: C08 Cao Thị Chính , phường Phú Thuận , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0314772007  -  Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh  -  Điện thoại: (028) 3636 9120 - Email: info@ijobs.vn